Úvodní stránka » Ornacero » Historická věrnost

Historická věrnost

Proto, abych rozlišil mezi pohledově přesnou replikou, částečnou replikou, historizujícím stylem až po mou vlastní čistě moderní tvorbu, vytvořil jsem pro lepší orientaci jednoduchou stupnici. Je od jedné do osmi. Najdete ji na zadní straně balení výrobku a v popise v e-shopu (např. 5/8). Je tvořena řadou kroužků, z nichž některé jsou vyplněny.

Sedm až osm znamená úplnou nebo téměř úplnou pohledovou repliku dle mého nejlepšího svědomí. Při nejvyšším počtu bodů jde o úplnou repliku. O jeden bod méně mají výrobky, u kterých je některý detail lehce pozměněn nebo není jasné, jak u originálu přesně byl. V obou případech výrobky bez problémů obstojí i na nejnáročnějších akcích současného reenactmentu.

Pokud je vyplněných pět až šest koleček jde o historizující styl. Nejedná se o přesnou repliku, ale např. o kombinaci časově a oblastně blízkých typů.

Šperky na pomezí mezi moderním a starým označují tři a čtyři vyplněná kolečka.

Jedno až dvě kolečka označují moderní šperk mé vlastní tvorby.

U datování výrobků vycházím z dostupné archeologické literatury a konzultací s archeology. Někdy se stává, že ohledně datování té které věci nepanuje v odborných kruzích úplná shoda, proto můžete narazit i na poněkud odlišnou dataci než na těchto stránkách.

Sdílejte na sociálních sítích